Thư mời casting

Thời gian casting đều trong tuần. 9h sáng thứ 4 hàng tuần. 9h sáng thứ 7 hàng tuần. Nội dung casting : video nói trước ống kính từ 3-5 phút về bất kỳ chủ để gì nằm trong 1 các …
A Video

Production House

Sáng tạo Production là một nền tảng xây dựng cộng đồng khách hàng - người xem gắn kết bằng nội dung chân thật, giá trị và sáng tạo . Chúng tôi giúp các thương hiệu sản xuất và xây dựng kênh nội dung trên nền tảng Video mạng xã hội. Tiếp cận, phủ sóng và gắn kết lượng khách hàng trung thành lớn.

You cannot copy content of this page