Tối ưu Youtube nhiều người xem

Categories
Blog

Đó là tất cả về SEO YouTube. Nếu muốn có nhiều người đăng ký và lượt xem hơn, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã hoàn thiện các phương pháp SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) trên YouTube. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải tự học rất nhiều về những điều bạn nên và không […]

Sáng tạo là gì?

Categories
Blog

Sáng tạo là gì? Một số định nghĩa Sáng tạo là hành động biến những ý tưởng mới và giàu trí tưởng tượng thành hiện thực. Khả năng sáng tạo được đặc trưng bởi khả năng nhận thức thế giới theo những cách mới, tìm ra các mô hình ẩn, tạo mối liên hệ giữa các hiện […]