in

Ý tưởng vẽ từ Tích ” Phượng Hoàng vượt biển Đông đậu nhánh Ngô Đồng”

Tích ” Phượng Hoàng vượt biển Đông đậu nhánh Ngô Đồng”

Tích ” Phượng Hoàng vượt biển Đông đậu nhánh Ngô Đồng”
Từ đó Ngô Đồng được xem như loại cây quý, tượng trưng cho sự vương giả.
Năm xưa Ngô Đồng được mang về từ Quảng Đông, trồng ở 2 góc điện Cần Chánh của hoàng thành Huế, vua Minh Mạng lại sai người đem lá lên các núi để so và tìm, tìm được rồi đem về trồng ở các góc điện.

 

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ truyện “Nàng tiên ốc”

Ý tưởng vẽ từ câu chuyện “Tấm Cám”