in

Ý tưởng vẽ từ truyện “Quận He”

Ý tưởng vẽ từ truyện “Quận He”

Quận He, tên là Nguyễn Hữu Cầu. Thuở trẻ, Cầu mồ côi bố, người mẹ túng bấn phải cho chàng đi ở, nhưng sau cũng cố gắng cho đi học. Trong lớp, chàng là người ngỗ nghịch không chịu kém ai. Bấy giờ có một bạn học kình địch với Cầu là Phạm Đình Trọng.
Chuyện 2 người Trọng với Cầu học với nhau từng làm câu đối trả lời thầy giáo, được thầy bảo rằng:
-Trọng có khẩu khí làm quan to, còn thằng Cầu thì chỉ làm giặc.
Sau Cầu theo giặc chống lại chúa Trịnh, hôm khởi nghĩa có con cá he lớn vào sông nên Cầu được gọi là quận He. Cầu giỏi lặn, có tài đánh thuỷ nên còn được người gọi là “thần cá biển”.
Còn về Trọng, sau này làm tướng to, được chúa trịnh gửi đi đánh Cầu.
Lúc đó 2 người có viết cho nhau câu đối này
Cầu viết: “玉藏一点出為主入為王
(Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương)
Trọng đáp lại là: “土截半横順者上逆者下
(Thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng, nghịch giả hạ)
ý đại là Cầu không làm Vua cũng làm Chúa, còn Trọng sẽ bắt Cầu nếu không hàng. Mình có để câu đối này rải rác trong bài. Và chữ trên ngực cầu là Vương, tức là vua, ý chỉ ý chí của ông.
Ngày nay dân Đồ-sơn còn thờ Nguyễn Hữu Cầu. Người ta bày ra tục chọi trâu để nhớ lại sức mạnh vô địch của Quận He đã từng một thời làm cho quân triều run sợ. Người ta thường nói “gan Quận He” để chỉ những người nào gan góc dũng cảm.
Tác phẩm được vẽ trên máy

 

 

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy

Ý tưởng vẽ từ chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh”