in

Ý tưởng minh họa Tấm Cám

“Rặt rặt xuống nhặt giúp tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết”
Hình minh hoạ lại cảnh Bụt sai đàn chim sẻ xuống sân nhặt thóc gạo giúp Tấm.

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ minh họa Thánh Gióng chất liệu màu nước

Mẹo đặt tên layer hữu ích cho illustrator