in

Ý tưởng minh họa truyện Tấm Cám.

Minh họa truyên Tấm Cám.
Chất liệu: màu poster.

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ truyện “Thạch Sanh Chém Chằn”

Ý tưởng vẽ minh họa truyện cổ tích Tấm Cám