in

Ý tưởng vẽ minh họa truyện “Ông Mạnh thắng thần gió”

– Vẽ minh họa truyện “Ông Mạnh thắng thần gió”.
– Chất liệu : Digital

 

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ kết hợp nhiều câu chuyện cổ

Ý tưởng vẽ minh họa Thánh Gióng chất liệu màu nước