in

Ý tưởng vẽ Mỵ Châu – Trọng Thủy

Yêu và Hận
Đàn ông vì lý, đàn bà lụy tình. Liệu Mỵ Châu có sai khi rắc lông ngỗng để Trọng Thủy tìm mình dù biết quân Triệu Đà đang xâm chiếm Âu Lạc?
Trọng Thủy được gì không?Ngoài sự phục tùng cha mình, tham vọng xâm lược để rồi nhận ra điều quan trọng nhất đang nằm thoi thóp trên tay mình.

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ “sự tích Hồ Tây”

Ý tưởng vẽ “Sự tích con Muỗi”