in

Ý tưởng vẽ từ chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy

Cơn giận bốc lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm chém chết con gái yêu. 

Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mô-dạ thì chỉ còn thấy xác Mỵ Châu. Trọng Thủy bèn ôm xác vợ than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng tự tử.

Người ta nói máu Mỵ Châu chảy xuống nước, những con trai con hến ăn vào đều hóa thành ngọc. Ai bắt được ngọc ấy đem đến rửa ở giếng Trọng Thủy trẫm mình thì sắc ngọc tự nhiên rực lên. “

Đến cuối nàng vẫn tin lời chồng mà bứt lông ngỗng trải dọc đường mà không hề biết rằng người mình dành cả thanh xuân để tin tưởng lại phản bội mình. Thật đau đớn !

Chất liệu: Màu nước. 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ câu chuyện “Tấm Cám”

Ý tưởng vẽ từ truyện “Quận He”