in

Ý tưởng vẽ từ chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh”

Sơn Tinh – Thủy Tinh với phong cách thợ săn

Chất liệu : màu nước

 

 

What do you think?

3 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ Truyện “Bích câu kỳ ngộ”

Ý tưởng vẽ từ “CÁI VẾT ĐỎ TRÊN MÁ CÔNG NƯƠNG”