in

Ý tưởng vẽ từ chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh”

Ý tưởng vẽ từ chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh”

“Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa…”

 

 

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ từ truyện “Quận He”

Ý tưởng vẽ từ truyện cổ tích “Nợ tình chưa trả cho ai, Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan”