Điều khoản cơ bản khi hợp tác sản xuất

1, Kịch bản sẽ do 2 bên cùng thỏa thuận quyết định với tiêu chí cung cấp và hướng tới nội dung hữu ích cho người dùng.

2, Format sản xuất bên sangtao.tv sẽ chủ động quyết định.

3, Video sẽ mang Credit của Sangtao.tv và Thương hiệu chỉ mang credit là nhà tài trợ sản phẩm. Video bản quyền thuộc sangtao.tv

4, Số lượng khi hợp tác sản xuất tối thiểu 5 video /1 lần hợp tác.